The world is yours

PASS OG ESTA / PASSPORT AND ESTA

Reiseråd og informasjon alle passasjerer og nasjonaliteter

USA - pass + ESTA

Gyldig elektronisk pass (maskinlesbart) kreves for å komme inn i USA - I tillegg må ALLE fylle ut en Application (ESTA Application) på internett for å få godkjent å kunne reise inn i USA – dette tar 5 min på nettet! Øverst på arket for hver passasjer vil det stå ”Authorization Approved” som dermed sier at du er autorisert/klarert å kunne reise til USA. Det betyr ikke at du kommer inn i USA - det er det passkontrollen som avgjør som i hvilket som helst annet land der pass er påkrevd. Dere MÅ ha en godkjent ESTA autorisasjon før innsjekk før avreise. Husk at det kan ta 72 timer å få godkjenning første gang! Det må også legges inn personopplysninger og passinformasjon på flyselskapets/reisebyråets bestillingsside. Dette går klart frem av bestillingen man gjør på nettet. Under finner man link til ESTA. Tips når det gjelder pass: Uansett hvor du reiser, ha alltid en kopi av passet med deg, både i papirversjon og på mobilen. Ta også med deg en papirkopi av ESTA-autorisasjonen din.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

 

Travel advice and information all passengers and nationalities

USA - passport + ESTA

To enter the USA you must have a valid electronic passport. You must also have an approved ESTA application. It takes around five minutes to fill this out on the ESTA website (see attached link below). When you have finished the application you will get a statement that says "Authorization Approved". This indicates that you are authorized to travel to the USA. "Authorization Approved" doesn`t say that you can enter the US border. You must present a valid electronic passport at the passport control. To enter the USA you must have a valid ESTA application before check-in at the airport. Please note that it can take up to 72 hours applying the first time. Visitors must also register contact and personal information at the airline`s website and order page. Below is the ESTA link. A good advice regarding your passport: Wherever you`re traveling, always bring a copy of your passport both in a paper version and on your cell phone. And make sure you have a paper copy of your ESTA authorization.

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/