The world is yours

Reiseråd og tips for nordmenn

VIKTIG INFORMASJON

Under finner man link til Regjeringens til enhver tid oppdaterte informasjon om hvilke hensyn og råd man bør ta når man skal reise. På linken under kan du finne info om alle land + egen oversikt over land der man bør vise ekstra hensyn og forsiktighet eller i verste fall ikke bør reise til. Merk spesielt at USA kan nekte reisende innreise dersom man har besøkt enkelte land de siste seks årene. Dette har med sikkerhetsregler i USA å gjøre. I linken kan reisende også registrere kontaktopplysninger hos Utenriksdepartementet (reiseregistrering.no). Dersom det skjer en alvorlig hendelse, har Utenriksdepartementet mulighet til å sende deg informasjon på SMS eller e-post.

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/reiserad_land/id2589040/

Travel advice Norwegian citizens

IMPORTANT INFORMATION

Above you`ll find a link to the Norwegian Gouvernment`s always updated information and advice about what to take into account when traveling. The above link gives information about all countries + overview of countries you should pay extra attention to or in worst case scenario countries or places you should not visit. Please note that USA can deny visitors if they have been to certain countries within the last six years. This has to do with security and entry regulations in the USA. Through the link above you can also register your contact information at the foreign Ministry (reiseregistrering.no). If something bad, serious or dangerous should occur in the country you are visiting, the foreign Ministry will send you important information on SMS or e-mail.