The world is yours

COVID19


Covid19 info

Informasjon om reiser og covid19 (korona-virus)

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/

Information about traveling and covid19 (corona-virus)

https://www.regjeringen.no/no/tema/utenrikssaker/reiseinformasjon/id2413163/


REISEFORSIKRING NORGE/TRAVEL INSURANCE NORWAY

Mange lurer på dette med reiseforsikring når UD har kommet med reiseråd. Husk at UDs reiseråd ikke er et forbud, men kun et råd. Det som  er svært viktig å vite når det gjelder reiseforsikringen når UD har kommet med reiseråd, er at de aller fleste norske reiseforsikringene ikke gjelder når du forlater Norge. I enkelte tilfeller der du har lov og rett til å reise, det som UD kaller `strengt nødvendige reiser` vil reiseforsikringen gjelde som normalt. Skal du ut å reise til land som UD har satt et reiseråd for, bør du uansett sjekke om din reiseforsikring gjelder. Det er likevel noen forsikringsselskaper som dekker skader, uhell, sykdom etc som vanlig i utlandet, men ikke dersom noe av dette kan relateres til covid19. Dette gjelder bl.a Gjensidige og Gauda. I tillegg har bl.a Heymondo reiseforsikring/travel insurance dekning for hele verden inkl hendelser som kan relateres til covid19. Reisende bes uansett sjekke nøye vilkårene hos hvert enkelt selskap før reisen gjennomføres.

Her får du en reiseforsirking som gjelder i hele verden inkl hendelser som kan relateres til covid19

https://heymondo.com/